ברוקר חוזים עתידיים
דף הבית יצירת קשר מפת האתר
 
    עמלות
 
מרג'ין day trading

מדיניות מרג'ין Overnight

חישוב מרג'ין
המרג'ין ההתחלתי (Initial) ומרג'ין שימור פוזיציה (Maintenance) לפוזיציות Overnight מחושב ע"י שימוש במערכת SPAN. מרג'ין SPAN (קיצור של Standard Portfolio Analysis of Risk Performance Bond System) הינו מרג'ין לפוזיציות לונג או שורט עבור חוזים עתידיים, אופציות ונגזרות אחרות. מערכת זו הינה גם הבסיס למערכת הבטחונות באופציות המעו"ף הנסחרות בבורסה בישראל (מערכת התרחישים) ומבוססת על תנודתיות נכס הבסיס.
מרג'ין זה נקבע ע"י הבורסה שבה נסחר החוזה ויכול להשתנות ללא הודעה מראש. בכדי שהוראת פתיחת פוזיציה (קנייה או מכירה) תהיה מבוצעת דרך Matrix Futures, בחשבון חייב להיות מספיק כסף בשיעור שווה או גבוה ממרג'ין ההתחלתי הנקבע ע"י הבורסה.

התראת בטחונות - Margin Call
חשבון מסחר יקבל Margin Call כאשר השווי נטו (Net Liquidity) של החשבון נופל מתחת למרג'ין הדרוש לשימור פוזיציה הנדרש ע”י הבורסה. לכל חשבון שפותח את יום המסחר עם Margin Call לא יהיה מספיק כסף כדי לפתוח פוזיציות חדשות ובעל החשבון יהיה חייב להפקיד כסף או לסגור פוזיציות קיימות כדי להביא את החשבון לרמה מספקת של מזומן פנוי.

כיצד מחושב Margin Call?
בסוף כל יום מסחר מחושב תחילה השווי נטו של החשבון Marked to Market. לאחר מכן מחושבות דרישות מרג'ין שימור פוזיציה לחוזים בחשבון. אם השווי נטו של חשבונך הינו גדול מה Initial Margin, ההפרש יוכל לשמש אותך לכניסה לפוזיציות נוספות או לבקשת למשיכת מזומנים מחשבונך בסוף כל יום מסחר.

דוגמה לחישוב דרישות מרג'ין בחשבון:

סה"כ דרישות מרג'ין Maintenance Margin לחוזה כמות חוזה
$3,500 X 2 = $7,000 $3,500 2 E-Mini S&P 500
$5,200 X 1 = $5,200 $5,200 1 CAC 40 Index
$700 X 7 = $4,900 $700 7 Eurodollar
$17,100 סה"כ דרישות מרג'ין לחשבון:

מה קורה אם קיבלתי Margin Call?
קבלת דווחים על חוסר בבטחונות למסחר תיעשה דרך ה Email ביום שבו מתרחש ה Margin Call. כל דרישות המרג'ין החסרות חייבות להיות מכוסות בהקדם האפשרי. לא יתאפשרו פתיחת פוזיציות חדשות או משיכת מזומן כל עוד ה Margin Call עומד בעינו. במקרים מסויימים ייתכן ותידרש להשלמת בטחונות חסרים במהלך יום המסחר. במקרים קיצוניים ייתכן ואף תידרש להשלים את הבטחונות בפחות משעה. אם דרישות ה Margin Call לא יכוסו במהלך חלון הזמנים הניתן לך, ישנה אפשרות שהפוזיציות הקיימות ייסגרו ואתה תהיה אחראי להפסדים שייגרמו בחשבונך. לקבלת פרטים נוספים אודות מדיניות המרג'ין, אנא עיין בהסכם פתיחת החשבון.

חשבונות בסיכון גבוה
אם חשבונך נמצא במעקב ע"י בקרת הסיכונים שלנו או מאופיין באחד מההתנהגויות הבאות, (או על סמך שיקול דעתנו הבלעדי), ייתכן ונסווג את חשבונך כחשבון בסיכון גבוה:

  • המסחר שלך מאופיין במסחר במקסימום חשיפה המותרת לחשבונך רוב הזמן
  • ישנה\היתה יתרת חוב בחשבון בסוף או במהלך יום המסחר
  • חשבונך ספג הפסד כספי גדול במהלך יום מסחר אחד

מה יקרה אם החשבון שלך יסווג כחשבון בסיכון גבוה?
חשבונות המסווגים כחשבונות בסיכון גבוה לא יזכו להנות משיעורי מרג'ין נמוכים למסחר יומי ויעמדו בדרישות מרג'ין יותר מחמירות במהלך יום המסחר (50% או אפילו 100% מדרישות ה Overnight המרג'ין של הבורסות). דרישות מחמירות אלו נועדו כדי לספק הגנה לחברת הברוקרים במקרה של תנודה חדה במחיר החוזה הנסחר על ידיך.

לקיחת פוזיציות Overnight \ לאחר הסגירה עבור חשבונות בסיכון גבוה
אם הנך מחזיק פוזיציה Overnight או נשאר בפוזיציה לאחר הסגירה – ישנה אפשרות יסגרו במלואן או ייסגרו חלקית ע"י בקרת הסיכונים שלנו על מנת להוריד את החשיפה של חשבונך לרמה סבירה.
בנוסף, לאחראי על בקרת הסיכונים ישנה סמכות להטיל דרישות מרג'ין Overnight גבוהות מהמקובל אם חשבונך מתאפיין בתבניות חוזרות ונשנות של לקיחת פוזיציה Overnight ללא עמידה ב Margin Call. (לדוגמה – לקוח אשר מקבל Margin Call ביום שלישי ומקבל שוב Margin Call ביום רביעי).

על כל שאלה הנוגעת לחישובי מרג'ין אנא צור קשר עם חדר העסקאות שלנו.
אנו מאמינים שמאוד חשוב להבין את המתמטיקה והמדיניות של דרישות המרג'ין כדי שלא תיתקל בהפתעות בזמן שאתה סוחר.

* יש לשים לב שבניגוד למניות, אין הבדל בין דרישות מרג'ין לפוזיציות לונג או שורט של חוזים עתידיים.


חוזים עתידיים

 
Matrix Futures / עמלות ומרג'ין / מרג'ין ובטחונות
Matrix Futures© כל הזכויות שמורות
 


 
בורסות חוזים עתידיים 

אודות בית ההשקעות
Matrix Futures הינו בית ההשקעות המוביל בישראל למסחר בנגזרים בשווקים הבינלאומיים המציע אפשרות לסחור בחוזים עתידיים, קומודיטיס, אופציות ומטבעות בכל הבורסות המובילות בעולם.
אנו מציעים פלטפורמות מסחר בחוזים עתידיים המבוססות על טכנולוגיות גלובליות מתקדמות מספקות עבור לקוחותינו פתרון ברוקראז' רב עוצמה, אמין ובעל ערך מוסף.

מסחר בחוזים עתידיים בבורסות המובילות
יכולות הסליקה והביצוע הנרחבות של Matrix Futures מאפשרות ללקוחותינו ליהנות מגישה ישירה ובלתי מוגבלת לבורסות החוזים והאופציות המובילות בצפון אמריקה, אירופה ואסיה כגון - Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), Intercontinental Exchange (ICE), Eurex, Euronext.LIFFE, Italian Derivative Market (IDEM) ועוד.

הסיכון הטמון במסחר בנגזרות וחוזים עתידיים הינו גדול. לכן הנך צריך\ה לשקול האם מסחר בחוזים עתידיים הינו תואם את מצבך הפיננסי.
The risk of loss in trading futures can be substantial. You should therefore consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition.
Matrix Futures Trading | 97 Yaffo Street, Clal Building, Jerusalem 94340 | Phone: +972.77.2230030